• UPDATE INZAKE NIEUW SPORTCOMPLEX (d.d. 30 mei 2023, volgend op die van 2 mei 2023)

  • We kijken terug op geslaagde informatieavonden. Bij alle drie verenigingen was een grote meerderheid van de aanwezigen van mening dat we op de goede weg zijn en dat we op deze manier door kunnen gaan met de verdere ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex. We gaan aan de slag met de gestelde vragen waarop we niet direct een antwoord konden geven.

  • Op vrijdag 26 mei was er een overleg op het gemeentehuis met wethouder Barbara Gardeniers en Reinier Luimstra van gemeente DFM. We hebben daar de info avonden besproken, vragen en opmerkingen voor de gemeente aan hen doorgespeeld en verdere ontwikkelingen door genomen.

  • We hebben afspraken gemaakt met bijna alle fracties van de gemeenteraad van gemeente DFM. Het is de bedoeling dat we de gemeenteraadsleden, op maandagavond tijdens hun fractievergaderingen, gaan bezoeken en op de hoogte brengen van onze plannen.

  • We zijn bezig met een “Donia website”. Zodra deze online is laten we het jullie weten.

   Namens vv Langweer, VVI, vv Renado en RVLC: Stuurgroep Donia.