• UPDATE INZAKE NIEUW SPORTCOMPLEX (16 februari 2024)

  Na de update van 2 december 2023 is het de hoogste tijd om de laatste ontwikkelingen met jullie te delen en op een rijtje te zetten.

  10-1-2024

  Inspraak bij het Petear van gemeenteraad DFM. Op de agenda stond het voor ons belangrijke concept accommodatiebeleid. We waren hier met een tiental mensen van de stuurgroep Donia aanwezig. Frank Bouwhuis heeft namens de stuurgroep ingesproken en antwoord gegeven op alle aanvullende vragen van de gemeente raadsleden.

  24-1-2024

  Besluit van gemeenteraad DFM. De raad heeft ingestemd met het concept accommodatiebeleid. Hierdoor kan Donia aanspraak maken op een gemeentelijk bijdrage van 40% in de bouwkosten van het gebouw. Naast deze bijdrage is er binnen het accommodatiebeleid ruimte om door middel van maatwerk nog meer financiële ondersteuning van DFM te ontvangen.

  30-1-2024

  Gemeente DFM heeft een tussentijds overleg met het bedrijf dat de subsidiemogelijkheden onderzoekt. Het onderzoek loopt nog door en binnenkort zal een eindgesprek worden gepland.

  16-2-2024

  Gemeente DFM, Donia en Sportsubsidie.nl voeren een eindgesprek en spoedig na dit overleg zal het rapport met alle subsidiemogelijkheden in het bezit komen van stuurgroep Donia. Vervolgens gaat de financiële commissie van Donia alle verkregen informatie verwerken in een dekkingsplan om dit plan vervolgens met de gehele stuurgroep te delen, bespreken en eventueel aanpassingen te doen.

  Tot zover deze update.

  Zoals jullie zien zijn we op dit moment vooral bezig met het financiële aspect van het sportcomplex en kunnen daarin belangrijke stappen gezet worden. Voor die vervolgstappen zijn alweer afspraken gemaakt met DFM en externe specialisten. Hopelijk komen we snel met positief nieuws en gaan we voortvarend op weg naar het gezamenlijke sportcomplex.

  Stuurgroep Donia