• In het kader van 75 jaar VVI is er een mooi artikel verschenen in de Leeuwarder Courant.
    Met dank aan Pieter Taconis!

    Je kunt het artikel via deze link bekijken: bekijk krantenartikel LC hier