• Traditioneel wordt eind december het VVI-klaverjassen georganiseerd. Een blik op de wisselbeker leert dat de voetbalvereniging uit Idskenhuizen de bokaal in 1978 voor het eerst uitreikte, nadat er gekaart was in de plaatselijke kroeg.

    In de kantine van VVI konden de gebroeders Appie en Albert Jelsma dit jaar veertig enthousiaste kaarters verwelkomen; een auto vol uit Sint Johannesga, een mooi ploegje uit Lemmer en verder veel bekende gezichten uit de omgeving van Sint Nyk en Idskenhuizen.

    Als vanouds werd het een erg gezellige middag waarbij het mes absoluut niet op tafel kwam. Even na 6 uur kregen alle 10 winnaars hun prijzen waarbij Griet de Groot met 7687 punten als nummer 1 uit de bus kwam.

    De organisatoren en deelnemers kijken terug op een erg gezellige middag, die in 2024 op zaterdag 21 december weer op de agenda is gezet.

    De volledige uitslag is hier te bekijken.

    Een artikel met foto's is op de website van De Sint Nykster te bekijken.