• Tijdens de ledenvergadering van 14 oktober jl. werd, tot zijn grote verrassing,  Jan de Vries tot erelid benoemd van VVI. Na 27 jaar nam hij afscheid als bestuurslid en het kon natuurlijk niet anders dan dat hij werd benoemd tot erelid. Na een korte speech van voorzitter Christiaan kreeg hij de oorkonde uitgereikt. Als je op een rij zet wat Jan allemaal voor VVI heeft gedaan dan wordt dat een lijst die je niet op 1 A4 kwijt kunt.

    Gelukkig blijft Jan bij VVI betrokken en hopelijk kunnen we, mede dankzij 2 nieuw aangeschafte pannen, nog heel lang genieten van alle lekkers uit “de pan van Jan”.

    Jan, heel erg bedankt voor alles wat je voor VVI hebt gedaan !

  • Foto: Harry Nota