• Vol goede moed begon VVI met vier mannen seniorenteams, één vrouwen team en een 45+ team aan het seizoen 2020-2021. Helaas zijn er maar een paar wedstrijden gespeeld en heeft de rest van het seizoen in het teken gestaan van de Corona pandemie.

  Toch kunnen in dit jaarverslag behoorlijk wat zaken worden opgesomd die hebben plaatsgevonden in het afgelopen seizoen.

  Begin oktober kregen we tot ons grote verdriet het bericht dat ere lid Lammert Dijkstra was overleden. We wisten al dat zijn gezondheid achteruit ging maar toch kwam dit bericht nog onverwacht. Op indrukwekkende wijze hebben we als VVI familie afscheid genomen van “mister VVI”. Met Lammert voor de laatste keer in de aanbouw kon iedereen bij VVI de familie condoleren en afscheid nemen van de man die eens zei: “de ien hat in frou, ik ha VVI”. We zullen nog vaak aan Lammert denken.

  Onze verenigingssponsor, Business Club VVI, heeft in oktober de sponsorovereenkomst met 3 jaar verlengd! Het verlengen van de sponsorovereenkomst gaf, helemaal in de onzekere corona tijd, een stuk rust. De Business club zal in ieder geval tot en met 17-08-2023 de verenigingssponsor zijn van VVI.

  Begin oktober doneerde de B selectie spontaan een geldbedrag aan VVI. Vervolgens deden we mee aan de actie: “Rondje voor je club”. In totaal hebben 22 donateurs ervoor gezorgd dat er 440 euro bij elkaar is gespaard. Alle donateurs en vooral natuurlijk ook de B selectie heel erg bedankt hiervoor.

  Sinterklaas was dit jaar uitgebreid aanwezig bij VVI. Iedereen kon de schoen zetten en voor de jeugd was er ook nog een kleurwedstrijd. In een ludiek filmpje werd dit door de sint zelf uitgelegd, die daarvoor zelf naar De Stripe was gekomen. Op 5 december kwam hij , live op facebook, nog een keer langs om de uitslag van de kleurwedstrijd bekend te maken en een aantal mooie gedichten voor te dragen.

  Net na sinterklaas werden we positief verrast met een prachtig kerst filmpje, gemaakt door de meiden van ons vrouwen team. Hiermee kondigden ze een, zeer succesvolle, snert actie aan. De kerstman op klompen maakte het filmpje echt uniek.

  Eén van de toppers van dit seizoen was toch wel de VVI top 40. Leuke interviews, mooie muziek, geweldig in beeld gebracht tijdens de uren durende live uitzending op Facebook. De nummer 1 bezorgde menigeen kippenvel. Je zou zeggen dit zou een mooie traditie kunnen worden.

  In december verlengden zowel Bas Bijen als Jilles Postma, tot onze grote tevredenheid, hun contract met 1 jaar.

  De nieuwjaarsreceptie kon niet doorgaan maar voorzitter Christiaan hield wel, kreas yn it Frysk, zijn speech die weer op Facebook werd uitgezonden en ook op de website werd geplaatst. Hopelijk kunnen we op zaterdag 8 januari aanstaande allemaal weer aanwezig zijn als Christiaan opent met “achte sportfreonen”.

  In een online bijzondere Algemene Leden Vergadering , gehouden op donderdag 7 januari 2021, kreeg VVI het mandaat van haar leden om het plan voor een gezamenlijk sport complex verder uit te werken. Nadat in deze vergadering alle vooraf gestelde vragen werden beantwoord, mochten de stemgerechtigde leden hun stem uit brengen. De overgrote meerderheid zei ja tegen het verder uitwerken van het plan. Omdat dit ook bij Renado ( gelijktijdig) het geval was kan er verder gewerkt worden aan het plan.

  De technische commissie heeft in goede samenwerking met de technische staf ervoor gezorgd dat er dit jaar maar liefst 6 (jonge) spelers aan de A selectie zijn toegevoegd. Fijn dat deze mannen onze club willen versterken. We hopen met zijn allen op een sportief en succesvol seizoen. Ook het vermelden waard : na de nodige media aandacht is VVI VR 1 er in geslaagd om een jonge talentvolle keepster aan hun selectie toe te voegen.

  Op zaterdag 27 februari werd er een oriënterings-rit georganiseerd. Met een groot aantal deelnemers werd dit een daverend succes. Ook hierbij werd gezegd: zeker voor herhaling vatbaar!

  Vanaf 2 maart mochten spelers tot 27 jaar weer in team verband met elkaar trainen. Dit zorgde ervoor dat er elke zaterdag een grote groep jonge mannen een leuke onderlinge trainingspartij kon spelen. Heel langzaam kwam het voetbal weer wat tot leven .

  Bij RVLC werd ook het een en ander georganiseerd om de jeugd op een leuke manier bezig te houden. Er waren diverse clinics van een aantal voetbalscholen, de sterkste man kwam langs en op de nationale voetbaldag werd een sponsorloop gehouden.

  Zaterdag 15 mei werd er een online voetbalquiz georganiseerd die mede werd gepresenteerd door Emiel van “De Hûnekop”. Tussendoor speelden Emiel en zijn maat een aantal Hûnekop klassiekers wat een prachtige aanvulling was op de voetbalquiz.

  Begin juni pakte de zakenman uit met een speciale VVI-editie. Maar liefst 16 pagina’s waren gevuld met van alles wat met VVI te maken heeft. Onze dank gaat uit naar het vele werk dat door een groep VVI -ers is verricht en vooral naar Harry Nota. Voor velen is deze zakenman echt een bewaarexemplaar.

  Er is veel media aandacht geweest voor het 75 jarig jubileum van VVI. Naast de Zakenman verschenen er verhalen in De Jouster Courant, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. Fijn om te merken dat we echt een plekje hebben in de Friese voetbal wereld.

  Op zaterdag 26 juni hebben we met alle leden het seizoen toch nog gezamenlijk af kunnen sluiten met een mix toernooi en natuurlijk een hapje en een drankje.

  Na 27 jaar stapt Jan de Vries uit het bestuur van VVI. We zijn al een tijd bezig om al zijn taken opnieuw te verdelen en dan kom je er achter wat Jan allemaal voor VVI deed en al die jaren heeft gedaan. Gelukkig blijft Jan aanwezig bij VVI en kunnen we hopelijk nog lang genieten van de hamburgers en alle andere lekkere hapjes uit “de pan van Jan”. Jan de Vries: “Tige, tige dank foar alles”!

  Het nieuwe seizoen is inmiddels van start gegaan en we hebben goede hoop dat we dit jaar wel “gewoon” door kunnen gaan. Zeker weten doen we dat natuurlijk niet maar terugkijkend op vorig seizoen kun je wel de conclusie trekken dat het “VVI gevoel” er niet onder geleden heeft, sterker nog het is misschien zelfs wel toegenomen . Daarvoor verdienen we met ons allen een groot compliment.