• Tot grote tevredenheid van de besturen van Renado en VVI hebben de leden van beide verenigingen het mandaat verleend om het plan voor een gezamenlijk sport complex verder uit te werken.

    Donderdagavond 7 januari, om 19:30 uur, belegden de besturen van zowel vv Renado als van VVI gelijktijdig een online Bijzondere Algemene Leden Vergadering. Tijdens de vergadering is er toelichting gegeven op het proces van de afgelopen maanden (samen met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Idskenhuizen, Plaatselijk Belang Sint Nyk, de KNVB en gemeente De Fryske Marren) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter om een locatie vast te stellen waarop een voetbalcomplex realiseerbaar is, én waarvoor binnen beide verenigingen een breed draagvlak is. Nadat alle, vooraf gestelde, vragen werden beantwoord mochten de stemgerechtigde leden hun stem uit brengen op de centrale vraag van deze avond.

    Geeft u uw bestuur het mandaat om, in samenwerking met DFM (of een door DFM aangewezen projectleider), een nieuw, modern voetbalcomplex nader uit te werken op de overeengekomen locatie, en om deze uitwerking aan DFM te presenteren?

    De overgrote meerderheid bij beide verenigingen zei ja tegen het verder uitwerken van het plan.

    Het is nu zaak om in goede samenwerking met alle betrokkenen het idee verder uit te werken en dan met een breed gedragen plan terug te komen bij de leden, aldus de beide voorzitters. De besturen hebben inmiddels afgesproken een werkgroep te gaan vormen. Deze werkgroep zal zich, in samenspraak met alle betrokkenen, bezig houden met het ontwikkelen en uitwerken van een concreet plan, dat de basis moet vormen voor een nieuw, modern voetbalcomplex voor vv Renado, VVI en voor de jeugdafdeling RVLC. Naar verwachting zal de werkgroep dit plan eind 2021 aan de leden kunnen presenteren.

    Bestuur Renado en VVI