• De club van 100

  De Club van 100 is op 12 maart 1999 opgericht door Herre Zonderland en Sietse Postma. De Club van 100 is een groep van leden en niet-leden die VVI een warm hart toedragen. Het streven is om tenminste 100 deelnemers te houden die een jaarlijkse bijdrage van €45,38 leveren.

  Iedereen kan lid worden van de club van 100 en de namen van de leden van de club van 100 worden vermeld op het Club van 100 bord in de kantine van de vereniging. De leden van de club van 100 bepalen samen waar het geld aan besteed gaat worden. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal inzicht gegeven worden in de financiën en worden nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen bepaald.

  Het doel

  De club heeft als doel het financieel ondersteunen van VVI bij bepaalde projecten
  binnen 
  de vereniging zoals bij kampioenschappen van de senioren en de jeugd. Ook worden er voor de leden leuke gelegenheden georganiseerd.

  Reglementen van de club van 100;

  - De Club van 100 is onafhankelijk van de vereniging dit wil zeggen dat de inkomsten
  en de uitgaven via een aparte rekening lopen bij de penningmeester van de club van 100.

  - Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden van de Club van 100 uitgezonderd groepen en
  elftallen.

  - De Club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden.

  - Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december voor een periode van minimaal
  3 jaar.

  Voor vragen of aanmeldingen voor de Club van 100 kunt u terecht bij 1 van de
  onderstaande bestuursleden.

  Ruurd Zijlstra 06-20548535 clubvan100vvi@gmail.com
  Jilles Postma 06-30180551 clubvan100vvi@gmail.com
  Dirk Dijkstra 06-16112539 clubvan100vvi@gmail.com
  Esther Hoekstra 06-52264617 clubvan100vvi@gmail.com