• Bestuur

  Bestuur:

  Jappie Wijnja - Voorzitter
  Jan de Vries - Penningmeester
  Pieter Taconis - Secretaris
  Marjan de Boer
  Yvonne Altenburg
  Christiaan Doorn
  Frans de Vries
  Tjitte Noppert
  Johan Hoekstra

  Commissies:

  Kantine beheer - 
  Kleding beheer - 
  Sponsoring & PR - 
  Gezamenlijk sportcomplex - 
  Leden administratie - 
  Accommodatie onderhoud - 
  Wedstrijd secretariaat - 
  Feestcommissie -
  Kantine vrijwilligers coordinator - 
  Technische commissie -
  RVLC commissie -
  Commissie reilen en zeilen wedstrijddagen -